Program: Uczenie się przez całe życie

Program sektorowy: COMENIUS

Typ akcji: Projekty partnerskie

Akcja: COMENIUS - projekt partnerski wielostronny

Termin składania wniosku: 21 luty 2012 r.

Język komunikacji projektu: Angielski

Tytuł projektu: LET?S PLAY MY ANCESTORS CHILDHOOD GAME

Partnerzy:

1) Turcja   2) Polska 3) Rumunia 4) Estonia 5) Hiszpania 6) Grecja 7) Łotwa 8) Włochy

Opis organizacji, roli w projekcie oraz ogólnego i specyficznego kontekstu społecznego funkcjonowania organizacji

Nasze Przedszkole zajmuje się edukacja dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Mamy średniej wielkości, stary budynek z dużym ogrodem. Nasze Przedszkole znajduje się w centrum miasta. Miasto położone jest w województwie śląskim. Kultura w województwie śląskim charakteryzuje się różnorodnością wynikającą z przemieszania różnych tradycji kulturowych  i nowych form wyrażenia przedstawionych  przez współczesnych twórców. Nasze województwo jest wielokulturowym obszarem, kształtowanym przez wpływy rezydentów polskich, niemieckich, czeskich i pochodzenia żydowskiego. Jest to region zróżnicowany kulturowo o silnym poczuciu tożsamości etnicznej. Te tradycje kulturowe włączamy do pracy naszego przedszkola. Jedną z tych tradycji jest zabawa i gra, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie.

Wprowadziliśmy do naszej pracy  zabawy i gry,  głównie dlatego, że dzięki nim życie jest ?kolorowe?, co czyni je wesołym i przyjemnym, daje uczucie relaksu, pobudza do dalszego wysiłku w szkole, jak również - co jest szczególnie ważne sprzyja kształceniu ogólnemu  opanowywaniu wiedzy i różnych umiejętności, przyczynia się do rozwoju zdrowia fizycznego i zdrowia psychicznego, jak również zbliża ludzi. Nasze dzieci i nauczyciele chcą podzielić się tymi doświadczeniami i chcą dowiedzieć się więcej.

Mamy nadzieję, że udział w takim projekcie wzmocni motywację uczenia się, poprawi u dzieci umiejętności językowe i  informatyczne i daje więcej nadziei na przyszłość. Nauczyciele będą mieli możliwość rozwijania świadomości międzykulturowej i dzielić się swoją praktyczną wiedzą z kolegami z innych krajów europejskich. Społeczności przedszkolna nigdy nie uczestniczyła w projektach Comenius i takie partnerstwo może przyczynić się do wzmocnienia prestiżu przedszkola.

Streszczenie

Gra jest działalnością, która obejmuje komunikację, dzielenie się i współdziałanie wśród dzieci. Gra jest uważana za stratę czasu przez dorosłych i działalność o  drugorzędnym znaczeniu, bo nie zauważają, że ma ona ogromne znaczenie dla rozwoju dziecka i rozwoju jego osobowości.

Antropolodzy zdają sobie sprawę, że o grze jest mowa we wszystkich porach roku i we wszystkich kulturach. Ponieważ gra istnieje od początku ludzkości, możemy powiedzieć, że gra jest lustrem tradycji społeczności, kultury i historii. W przeszłości, kiedy nasi przodkowie byli dziećmi, nie było żadnych technologicznych gier i zabawek. Przodkowie grali razem, dzielili się pomysłami, pomagali sobie nawzajem i uczyli się żyć we wspólnocie. Ale w dzisiejszych czasach dzieci nie mają szans zagrać na ulicy, bo mamy ruch w dużych miastach.

Na początku powinniśmy uczyć się pracy zespołowej w grze, być członkiem wspólnoty, aby pomagać sobie nawzajem, dzielić uczucia i przywiązywać wagę do idei innych. W ramach projektu będziemy grać w gry naszych przodków. Możemy nauczyć się rozpoznać tradycyjne gry, możemy zrozumieć się nawzajem podczas gry. Możemy nauczyć się żyć w spokoju, bo może uda nam się to w trakcie gry. Mamy czas, by grać długo i szczęśliwie w czasie pokoju, ale w czasie wojny nie mamy czasu na zabawę.

Kontekst/Uzasadnienie

Nasz pierwszy cel

W naszym wieku czas mija zbyt szybko, a my żyjemy w pośpiechu we wszystkich naszych codziennych sprawach.  Życie nie daje nam wystarczająco dużo czasu, aby pamiętać naszą przeszłoś i tradycję naszych przodków, rzadko przekazujemy coś o naszej przeszłości. Wiemy, że dzieci mogą nauczyć się wiele rzeczy łatwo, grając. W ramach tego projektu mogą dowiedzieć się o ich przeszłości i tradycji swoich przodków i kultur przez zabawę. Najpierw trzeba się nauczyć o ich własnej tradycji i kulturze, aby później nauczyć ich tradycji innych dzieci z różnych krajów. Można je przyjąć, zrozumieć i nawet podziwiać. Dzięki różnym tradycjom i kulturom nasz świat jest piękniejszy. Jest to sposób w jaki można promować różnice kulturowe i niepowtarzalność, a także tolerancję i obywatelstwo europejskie. Poprzez odświeżanie tych zapomnianych tradycji , nasze dziedzictwo kulturowe może trwać i być szeroko udostępniane w całej Europie dzięki najmłodszym pokoleń.

Nasz drugi cel

Mimo wysokiego poziomu kultury, wciąż istnieje wiele wojen na Ziemi, istnieje niezgoda wśród niektórych krajów, nietolerancja i rasizmu nadal mają miejsce. Z drugiej strony, dzieci są niewinne, a także istnieje nadzieja na zmiany na lepsze. Możemy nauczyć ich grać razem  w pokoju, w celu omówienia problemów, być kreatywnym w trudnych sytuacjach, do kompromisów, aby pomagać sobie nawzajem, aby nie być egoistą. Najprostszym sposobem, w jaki sposób uczyć ich wszystkich wyżej wymienionych rzeczy i bawić się w międzyczasie, jest  forma zabawy dla dzieci.

Nasz trzeci cel

Kiedy patrzymy na ulicach, widzimy kilka dzieci, ponieważ większość dzieci siedzi w domu albo przed komputerem, aby grać w gry komputerowe lub przed telewizorem, aby oglądać kreskówki. Mimo że podczas oglądania telewizji lub grania w gry komputerowe, koncentrują się tylko na komputerach, rzadko rozmawiają i nigdy nie słuchają innych. Zaczynają się aspołecznych jednostek. Grając w gry ulicy uczą się komunikowania się. Dzięki europejskiemu projektowi opartego na tych grach otrzymają również możliwość poznania obcych kultur i społeczeństw, dostają szansę stać się obywatelami Europy, będą zmotywowani do nauki języka angielskiego jako niezbędne narzędzie niniejszego komunikatu.

Cele projektu i strategia

Konkretne cele:

- Wartościowanie przeszłości jako części rodziny i historii osobistej.

- Wszechstronny rozwój przez fakt, że gry i zabawy: wprowadzają radosny nastrój, poprawiają stan zdrowia, tworzą jak najlepsze warunki do aktywnego wypoczynku, rozwijają sprawność fizyczną.

- Odkrywanie gier starszej generacji, dzięki którym dzieci uczą się czegoś nowego od dziadków, poprawiają więzi łączące dwa pokolenia, kształtują właściwą postawę i dobry kontakt między najmłodszym i najstarszym pokolenia.

- Zachęcanie dzieci do nauki obcej kultury.

- Zapewnienie dzieciom zauważyć, że mogą żyć razem w pokoju.

- Zwiększenie motywacji uczniów do nauki języków obcych.

- Więcej wiedzy na temat tradycji innych krajów, kultury i historii.

- Wspieranie tożsamości narodowej i kultury poszczególnych krajów biorących udział w projekcie.

- Wspieranie i rozwijanie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych,

- Promowanie projektu i wszystkich działań prowadzonych w ramach projektu.

Wpływ

Wpływ na uczniów:

- Uczniowie uczą się swojej przeszłości i tradycji.

- Uczniowie zdobywają wiedzę o innej kulturze.

- Uczniowie zauważą, iż  pokój, braterstwo, miłość i dzielenie się upiększą świat.

- Uczniowie rozumieją, że mogą się nauczyć czegoś grając.

- Komunikacja z języka obcego motywuje uczniów do nauki innego języka.

- Uczniowie mają dużo informacji o różnych językach.

- Uczniowie uzyskają szeroki kąt poglądów na różne kultury.

- Kontaktując się z ludźmi z innej kultury może pomóc uczniom zrozumieć, że nie są obce lub wrogie, wręcz przeciwnie, są ludzie tacy jak my.

Wpływ na nauczycieli:

- Nauczyciel zauważa, że uczniowie mogą uczyć się poprzez zabawę,

- Daje uczniom dużo zachęty, aby uzyskać informacje na temat różnych kultur.

- Zachęcanie nauczycieli do promowania kreatywności uczniów.

- Motywowanie młodych uczniów do wzajemnego wspierania się i wspólnego sukcesu.

- Zachęcanie uczniów pokazując, dlaczego muszą uczyć się języka obcego,

- Motywować wymiany doświadczeń z kolegami z innych krajów.

- Nauczyciele będą doskonalić swoje umiejętności językowe w języku angielskim.

Wpływ na szkoły:

- Poziom jakości nauczania zostanie zwiększony.

- Uczenie się przedmiotów w zabawny sposób zwiększy wydajność systemu edukacji  w szkole.

-Wizerunek szkoły zostaną zmienione dla dzieci.

-Rola szkoły będzie ważniejsza dla rodzimej kultury