O projekcie

Informacje o projekcie

Program: Erasmus+

Akcja kluczowa: Mobilność edukacyjna

Akcja: Mobilność osób uczących się i pracowników

Termin złożenia wniosku: 2 lutego 2017 r. (12 czasu brukselskiego, Belgia)

 

Dane identyfikacyjne projektu

Tytuł kursu: Enriching the curriculum with ICT

Wzbogacenie programu nauczania poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT)

 Data rozpoczęcia: 01.09.2017r.

 Łączny czas trwania projektu (w miesiącach): 24 miesiące

 Data zakończenia: 31.08.2019r.

 

Partnerzy projektu:

Langley Green Primary School - Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii

Langley Green Primary School WIELKA BRYTANIA

Circolo Didattico V A.Gramsci Bagheria - Włochy

CIRCO BAGHERIA WŁOCHY

CEIP Concordia - Hiszpania

CEIP CONCORDIA hiszpania

 

Projekt ma na celu:

  • Zapoznanie nauczycieli z narzędziami ICT i Web 2.0 oraz ich praktycznym i realistycznym wykorzystaniem w codziennej pracy
    z grupą dzieci.
  • Poszerzenie wiedzy nauczycieli o niekonwencjonalne sposoby prowadzenia zajęć oraz o rozwiązania teoretyczno-metodyczne powstałe na gruncie nowoczesnych koncepcji nauczania kreatywnego przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej.
  • Zapoznanie nauczycieli ze skutecznymi, nowatorskimi metodami i technikami aktywnymi w pracy z dziećmi.
  • Rozwijanie kompetencji nauczycieli w zakresie umiejętności posługiwania się językiem obcym.
  • Wymianę najlepszych praktyk w zakresie uczenia się i nauczania, z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych.