Bezpieczeństwo dzieci w Internecie

Podczas szkolenia "Bezpieczeństwo dzieci w Internecie" nauczyciele zostali wprowadzeni w problematykę zagrożeń wobec dzieci w Internecie oraz
podnieśli kompetencje w zakresie reagowania na niebezpieczne sytuacje doświadczane przez dzieci online oraz profilaktyki zagrożeń internetowych.

DBI dla nauczycieli